”BLÅBÄR” av GOCKEN JOBS 2016-10-23T15:42:52+00:00

”BLÅBÄR” av GOCKEN JOBS

Namnet Jobs är för de allra flesta synonymt med de rikt blommande tryckta tygerna som sedan 1940-talet hör till klassikerna i svensk textilkonst. Med kärlek till naturen och sinne för färg och form skapade Gocken Jobs och hennes syster Lisbet Jobs mönster för textil som kom att få internationell ryktbarhet.

FÖR FRÖSÖ HANDTRYCK

Gocken Jobs har skapat en hel rad av stort upplagda växtmönster som framför allt gjort henne känd, men hon ritade också noggrant studerade blommor eller olika naturtrogna bär som i metervaran Blåbär (1947) som nu trycks hos Frösö Handtryck.

PRODUKTER I ”BLÅBÄR”